Mer

Bilden nedan är från en av våra besök i Grand Canyon, denna gång i januari.

Ett besök i Grand Canyon på vintern